مزایای سالن های اعلام بار


- نظم بخشی بیشتر به فعالیت کار سالن اعلام و تعدیل تعرفه های باربری
- کامیونداران سهم متناسبی از حجم حمل و نقل استان را عهده دار می شوند و فعالیتشان مقرون به صرفه تر خواهد بود
- رعایت تعرفه و نرخ کمیسیون توسط شرکت‌های حمل‌ونقل
- عدم دلال‌بازی و واسطه‌گری در تخصیص بار

 

نرم افزار مدیریت سالن اعلام بار پایانه اصفهان محک بهینه پرداز ترنیان حمل نقل انجمن مرکز