ارائه خدمات و پشتیبانی: 9138945188 - کریمیان

ارائه خدمات و پشتیبانی مناسب پس از فروش نرم افزار یکی از محورهای اصلی است که بر آن تمرکز داریم و با ایجاد سیستم های پشتیبانی آنلاین و آموزش افراد خبره در این زمینه، به این خواسته کاربران ارج می نهیم.

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی آنلاین از طریق ابزار Team viewer و....است که بدون نیاز به حضور متخصصین این شرکت از طریق اینترنت، سیستم مشتری قابل دسترس و تغییرات اعمال می شود.

پشتیبانی آفلاین

کلیه مشتریان می توانند از طریق بخش تیکت گذاری تعبیه شده در سایت، کلیه سوالات خود را مطرح نمایند که در اسرع وقت به سوالات جواب داده خواهد شد.

پشتیبانی حضوری

در این روش با هماهنگی قبلی مشتری با متخصصین تیم نرم افزاری ابریشم سافت، در اسرع وقت، کارشناس ذیربط به محل مشتری اعزام شده و خواسته مشتری را برآورده می نماید.