.: چشم انداز تیم نرم افزاری ابریشم سافت:
تیم نرم افزاری ابریشم سافت در زمینه طراحی، تولید، توسعه، نصب و راه اندازی نرم افزار و همچنین انجام کلیه فعالیت ها در حوزه فناوری اطلاعات و تحقق چشم انداز خود که همانا دستیابی به جایگاه برترین شرکت نرم افزاری در میان رقبا حوزه فناوری اطلاعات می باشد؛ را از طریق تمرکز ویژه بر انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در سایه رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط و احترام به ارزش های سازمانی خود و با محوریت اهداف زیر دنبال می کند:

 

  • شناسایی و تامین نیازهای مشتریان در راستای تولید محصولات نرم افزاری
  • ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده به منظور افزایش رضایت مشتریان
  • کاهش هزینه در تولید، توسعه و پیاده سازی محصولات نرم افزاری
  • افزایش بهره وری، توانمندی در رضایتمندی نیروی انسانی و ارتقای دانش فنی و مهارت ها از طریق آموزش های موثر و مستمر
  • تعهد به اجرای الزامات سازمانی، قانونی، قرارداری
  • بهبود فرآیندهای کاری در جهت مستمر و اثربخشی مستقیم مدیریت کیفیت شرکت
  • پرورش خلاقیت نیروی انسانی به منظور ارائه راه حل های نوین بازرگانی و تولید محصولات نرم افزاری
  • توسعه حوزه چغرافیایی ارائه خدمات و محصولات
  • مدیریت ارشد ضمن بازنگری خط مشی در فواصل زمانی مناسب و با تعهد و حمایت کامل از رئوس اشاره شده، کلیه کارکنان را برای نیل به چشم انداز حرکتی شایان توجه در مسیر تحقق اهداف ترتیب نموده و به واسطه تناسب خط مشی به عنوان مسئول اصلی این سیستم انتظار دارد.